Referencie

Bytové domy, Šaľa, Slovensko

Inštalácia MWD, v dňoch 03.08.2017 - 14.08.2017 na prívod studenej vody do doskového výmenníka a do recirkulácie teplej vody v bytových domoch v meste Šaľa. Zariadenia MWD boli inštalované do 10 bytových domov a kontrolovaných bolo 7 bytových domov. Celková tvrdosť vody v meste Šaľa je viac ako 21 OdH. Doskové výmenníky na prípravu teplej vody boli odvážené pred inštaláciou MWD. Kontrolné váženie doskových výmenníkov bolo vykonané 18.10.2017. Rozdiel váhy doskových výmenníkov je zaznamenaný v tabuľke, kde je vidno úbytok váhy. V praxi to znamená, že po namontovaní MWD do systému prípravy teplej vody, je lepší prestup tepla medzi stenami doskových výmenníkov a tým aj úspora energií potrebných na zohriatie teplej vody. V daných prípadoch sa úspora energií pohybuje od 10-30%. Nemusí sa používať na zvýšenie účinnosti prestupu tepla vo výmenníkoch chemické čistenie výmenníkov a tiež výmena doskových výmenníkov. Zároveň sa predlžuje životnosť zariadení napojených na teplú vodu ako – vodovodné batérie a sprchovacie hlavice.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover