Referencie

Bytový dom Trenčín, Slovensko

  • Tvrdosť vody 23°dH, Osadený MWD G1" PN16 za výstupom vody  z KOST v recirkulačnom potrubí starom 40 rokov ako je stará budova. 

  • KOST (kompaktná odovzdávacia stanica tepla) uvedená do prevádzky 24.04.2013. Ohrev vody z 10°C na 50°C a meranie spotreby vody a tepla pri spotrebe studenej vody do 5 m3/h (recirkulácia teplej vody - menej ako 2m3/h).
  • Text Hover
  1. Po inštalácií Energywater MWD G1" HOME TERMO PN16 poklesla merná spotreba tepla (kn) na ohrev teplej vody o viac ako 20%.
  2. Z priemeru 0,35 GJ/m3 na 0,25 GJ/m3 z dôvodu postupného sa čistenia doskového výmenníka tepla. Test prebehol v období jún - október 2013. Šetrenie energií potrebných na zohriatie vody - viac ako 20%.
  • Text Hover