Your address will show here +12 34 56 78

Je zariadenie Energywater® Mineral Water Doctor možné namontovať do bytu? Kde sa zariadenie inštaluje?

Áno, Energywater® Mineral Water Doctor sa inštaluje na hlavný prívod teplej a studenej vody do bytu. Najčastejšie za vodomer. Montáž nie je zložitá, avšak niekedy je priestor (pri vodomeroch) obmedzený a montáž môže byť pracnejšia. Pre bytové účely stačí zariadenie v dimenzií 3/4", eventuelne aj 1/2" zariadenie.

Kedy a kde je vhodné inštalovať Energywater® Mineral Water Doctor pri výstabe domu?'

Zariadenie Energywater® Mineral Water Doctor sa montuje buď za vodomer, alebo za hlavný uzáver vody, respektíve za tlakový regulátor na prívode studenej vody pre rodinný dom. Je možné ho namontovať aj priamo vo vodomernej šachte. Zariadenie je možné inštalovať kedykoľvek, avšak pri novostavbe je dobré zosúladiť práce s vodármi, aby sa prípadná montáž udiala pri jednej ceste.

Ako ďaleko od vodomera má byť Energywater® Mineral Water Doctor namontovaný?

Pre správnu funkciu vodomera by za vodomerom mal byť predpísaný úsek rovného potrubia, cca 15 cm, aby bolo meranie vodomeru správne. Energywater Mineral Water Doctor je svojou konštrukciou vyhotovený tak, že môže byť namontovaný priamo za vodomerom, nakoľko sa jedná o priamy kus "potrubia".

Je možné inštalovať Energywater® Mineral Water Doctor do vodomernej šachty?

Áno. Montáž za vodomer vo vodomernej šachte je často najjednotuchším variantom inštalácie Energywater® Mineral Water Doctor. Vlhké prostredie, ani prípadné zatopenie prístroja spodnou vodou v zimných mesiacoch zariadeniu nevadí.

Ako sa prejaví inštalácia Energywater® Mineral Water Doctor pri rozbore vody. Ako sa zmenia hodnoty?

Zariadenie Energywater® Mineral Water Doctor nemení fyzikálno chemické zloženie vody. Na testoch pred a za prístrojom nie je merateľný rozdiel vo fyzikálno chemických vlastnostiach. Tvrdosť vody ostáva rovnaká, avšak forma, akou sa tvrdosť prejavuje sa zmení. Touto zmenou, alebo inak povedané stabilizáciou tvrdosti dochádza k výraznému zvýšeniu hygienických vlastností a kvaliatívnych vlastností vody a aj vodovodnej vody.

Ako vlastne funguje Energywater® Mineral Water Doctor? Kedy je možné pozorovať rozdiel v kvalite vody?

Úplne prvé sa dá spozorovať "správanie" vody v rýchlovarnej kanvici. Nánosy na aké ste boli zvyknutí sa už nebudú opakovať. Vápenné usadeniny budú mäkšie, nebudú sa tvoriť vrstvy kalcitu a ak ste kanvicu museli čistiť octom každý týždeň, teraz vám na vyčistenie postačí málinko octu raz za mesiac. Pri novostavbách je okamžitý efekt aj na ostatných zariadeniach vodovodu. Čistenie je jednoduchšie, nánosy sú očistiteľné bez chémie a tam kde voda tečie (toalety, perlátory, pisoáre a pod.) je samočistiaci efekt, takže povrchy si udržiavajú hlatký povrch. Voda v džbánoch vydrží dlhšie čerstvá. Pri starších systémoch, ktoré už obsahujú rôzne nánosy, trvá čistiaci proces 3-6 mesiacov, pokým sa nános z potrubia nevyčistí a nevytvorí sa nový hygienicky nezávadný mikrofilm Energywater®.

Akú údržbu potrebuje Energywater® Mineral Water Doctor?

Zariadenie Energywater® Mineral Water Doctor vyžaduje minimálnu údržbu. Tá spočíva najmä v kontrole tesnosti pripojenia, ako aj kontroly vnútrajšku zariadenia. Vnútrajšok zariadenia ak nie zariadeniu predsadený filter mechanických nečistôt, odporúčame prekontrolovať raz ročne. Ak by boli vnúri nejaké usadeniny, stačí trubicu prepláchnuť, prípadne opláchnuť v octovej vode. Ak problém s usadeninami nie je, servisný interval je možné predĺžiť.

Odstráni Energywater® Mineral Water Doctor chlór a ropné látky z vody?

Zariadenie Energywater® Mineral Water Doctor je skonštruované tak, aby menilo formu uhličitanu vápenatého na Aragonit. Táto zmena je kľúčová pre všetky pozitívne vlastnsti upravenej vody. Chlór, ani ostatné chemikálie ako ropné látky, či dusičňany z vody neodstraňuje.

Aký vplyv má Energywater® Mineral Water Doctor na baktérie vo vode? Jedná sa mi o studničnú vodu a jej prípadné bakteriálne znečistenie.

Účinok zariadenia Energywater® Mineral Water Doctor nemožno porovnávať s chlórovaním, či účinkami strednotlakých UV lámp za účelom dezinfekcie. V praxi sme zaznamenali, že schopnosť rozmnožovania baktérií v upravenej vode je nižšia. Prejavuje sa to menším zápachom odstátej vody, ako aj úbytkom výskytu plesní (vaňa, sprchový kút, protišmyková podložka do vane). Charakter povlaku, ktorý sa tvorí z upravenej vody je zásadne odlišný oproti povlaku z neupravenej vody. Keďže sa netvoria nánosy, tak ani baktérie nemajú pôdu, kde by sa zachytili. Celý efekt je ešte umocnený dezinfekčnou funkciou zinku, ktorý vnútrajšok Energywater® Mineral Water Doctor obsahuje.

V čom je vlastne vodný kameň škodlivý? Ako škodí tvrdá voda?

Vodný kameň spôsobuje rýchlejšie opotrebenie zariadení, v ktorých sa usádza a tak skracuje ich
životnosť. Eergywater® Mineral Water Doctor nemení tvrdosť vody ale, vodný kameň.ktorý
prevažne vzniká z kalcitu , stratí schopnosť sa usádzať a tým napomáha k predĺženiu životnosti
zariadení.
Vodný kameň spôsobuje rýchlejšie opotrebenie zariadení, v ktorých sa usádza a tak skracuje ich
životnosť. Eergywater® Mineral Water Doctor nemení tvrdosť vody ale, vodný kameň.ktorý
prevažne vzniká z kalcitu , stratí schopnosť sa usádzať a tým napomáha k predĺženiu životnosti
zariadení.

Ako pomôže Vaše zariadenie pri prevádzke bazéna?

Ak je bazén napustený vodou, ktorá bola upravená cez Eergywater® Mineral Water Doctor,
vodný kameň sa bude menej usádzať na tryskách a čerpadle, ako aj na ohrevnom telese
bazénovej vody. Vodný kameň ale z vody nevymizne, bude prítomný v mäkšej forme a prípadné
kryštály a sedimenty vodného kameňa bude možné jednoduchšie povysávať, alebo inak
mechanicky odstrániť.. ak sa naše zariadenie používa v uzatvorenom cykle vody treba mať na
zreteli zvyšovanie PH vody až do hodnoty 8,6 .odporúčame preto dať naše zariadenie do obtoku
a pušťať ho len v pripade odstránenia nánosov vodného kameňa ktorý sa tvorý na stenách
bazénu pri napustení bazénu tvrdou vodou.

Je nejaké obmedzenie v mieste inštalácie Energywater® Mineral Water Doctor?

Zariadenie pracuje spoľahlivo v na akomkoľvek mieste, jediným obmedzením môžu byť rozmery
inštalačného priestoru (málo miesta na napojenie). To sa však dá vyriešiť pomocou rôznych inštalačných sád podľa typu vodovodného systému.Ideálne je montovať naše zariadenie kde dochádza ku zmene teploty aby galvanické články fungovali efektívne.