Novinky

Nemocnica a bytové domy v BELEHRADE – Srbsko

Klinika pre rehabilitáciu "Dr. Miroslav Zotović" Sokobanjska 13 11000 Belehrad - MWD Industry DN65 PN16

Po 5 mesiacoch prevádzky:
úspora vykurovacieho mazutu o 10% a bezproblémová prevádzka nemocnice pri používaní teplej vody.
V nemocničných zariadeniach  sú kladené vysoké nároky na hygienu pitnej vody 
a výrobok MWD tieto nároky splnil.

Bytové domy:
príprava teplej vody cez doskové výmenníky

Klinika pre rehabilitáciu "Dr. Miroslav Zotović" Sokobanjska 13 11000 Belehrad - MWD Industry DN65 PN16

Po 5 mesiacoch prevádzky:
úspora vykurovacieho mazutu o 10% a bezproblémová prevádzka nemocnice pri používaní teplej vody.
V nemocničných zariadeniach  sú kladené vysoké nároky na hygienu pitnej vody 
a výrobok MWD tieto nároky splnil. S MWD Industry v recirkulačnom obvode teplej vody, je stabilný koeficient prenosu tepla (kn) na prípravu teplej vody. Nie je nutné časté čistenie rozoberateľných doskových výmenníkov, ktoré bolo nutné pred inštaláciou MWD Industry čistiť každé 3 mesiace, aby bol tlak teplej vody dostatočný aj na dodávku teplej vody na horné poschodia budovy.


  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Bytové domy:
príprava teplej vody cez doskové výmenníky