Novinky, Ocenenia a jedinecnost

Prečo inštalovať MWD od Energywater ?

  • Text Hover
Úspora peňazí pri použití inštalačného prvku MWD od Energywater
V Európe žije viac ako 739 000 000 ľudí - priemerná spotreba teplej vody na občana Európy vyčíslená v EUR je 50 EUR/rok. 

Predpokladáme, že asi 40% obyvateľstva používa vodu, ktorá presahuje tvrdosť 2mmol/l, čiže tvrdú vodu. Pitie tvrdej vody je z hľadiska zdravia obyvateľstva dobré, ale tvrdá voda spôsobuje zanášanie vodných systémov a znižuje životnosť zariadení, ktoré sú napojené na vodu. 

Pri predpoklade inštalácií MWD do vodovodných systémov s tvrdou vodou úspora je viac ako 20% energií potrebných na zohriatie vody, dostávame štatistiku, že ľudia v Európe spotrebujú 36 950 000 000 Eur na prípravu teplej vody. Ak len tých 40% ľudí z európy ušetrí 20% energií, už to predstavuje Ročnú úsporu 2 956 000 000 EUR, ktoré sú potrebné na prípravu teplej vody. Každý z nás môže chrániť životné prostredie a ovzdušie našej planéty. Stačí len využívať jednoduché postupy pri minimálnej investícií.