Your address will show here +12 34 56 78
PRINCÍP ELIMINÁCIE VODNÉHO KAMEŇA POMOCOU ZARIADENIA MWD:

Pri pretekaní vody zariadením MWD, cez unikátne vytvorené prostredie zinkovej špirály (Zn) a medenej špirály (Cu), dochádza k premene pretekajúcich minerálov vo vode pri reakcii aniónov a katiónov,ktoré vznikajú z dôvodu zmeny potenciálu a teploty.
  • Text Hover

CaCO3 (s) – reakcia v EAL – Ca2+ (katión) + CO32- (anión)

Kalcit obsiahnutý vo vode sa v nej rozpúšťa tým, že jeho anión, ktorý sa viaže s katiónmi zinku s ním vytvára uhličitan zinočnatý.Táto reakcia mení jeho kryštalickú štruktúru z trigonálnej na rombickú a vzniká amorfný aragonit. Rozdiel potenciálu je 0,65 - 0,85 V.

Tvrdosť vody - je vlastnosť vody, ktorá vyjadruje obsah v nej rozpustených látok, hlavne vápnika (Ca) a horčíka (Mg). Tvrdá voda má za následok vytváranie vodného kameňa. Vodný kameň, ktorý sa usádza v potrubiach a na domácich spotrebičoch sa skladá najmä z uhličitanu vápenatého.

Kalcit - je uhličitan vápenatý (CaCO3), ktorého kryštalická štruktúra je trigonálna, z čoho vyplýva, že je tvrdý a vytvára usadeniny, ktoré sa ťažko odlupujú.

Aragonit - je taktiež uhličitan vápenatý (CaCO3), avšak od kalcitu sa odlišuje tým, že jeho kryštalická štruktúra je rombická, z čoho vyplývajú aj jeho vlastnosti - je oveľa mäkší a ľahko odplaviteľný.