MWD 3/4″ – Byty a menšie domy

156.00 s DPH

Určený pre :

  • Byty s viacerými odbernými miestami (samostatne dodávaná tepla a studená voda).
  • Byty s vlastnou prípravou teplej vody (prietokovou alebo zásobníkovou), prevádzky občerstvenia, príprava zmrzliny. Prevádzky kaviarní, čokoládovní, čajovní. Prevádzky s vlastnými sociálnymi zariadeniami (pisoáre, automatické splachovacie toalety).
  • Vykurovacie okruhy.
  • Zariadenie je vhodné pre prietoky vody na úrovni 1,2 m3/h, výmena zariadenia po 1500m3 pretečenej vody
Quantity