MWD 6/4″

EKOLOGICKÁ ÚPRAVA VODNÉHO KAMEŇA

VHODNÉ PRE:
– BYTOVÉ DOMY
– PRIEMYSEĽNÉ BUDOVY
– FARMY

Jednoduchý systém kontroly pre stanovenie optimálneho intervalu údržby v systémoch s potrebou vysokej spoľahlivosti.

ďalšie informácie:

  • Prívodné potrubia studenej vody pre technologické účely, kde sa vyžaduje monitoring účinnosti zariadenia.
  • Prevencia zanášania doskových výmenníkov kompaktných odovzdávacích staníc KOST a rúrkových výmenníkov.
  • Stabilizácia mernej potreby tepla na ohrev TUV (teplej úžitkovej vody).
  • Stabilizácia bodovej korózie zásobníkových ohrievačov a rozvodov v systéme CZT.
  • Jednoduchý a efektívny servis vymeniteľných kartuší v systémoch s vyšším prietokom vody.
  • Prívod studenej vody pre ohrev vody v odovzdávacích staniciach a kotolniach systému CZT (centrálne zásobovanie teplom)
  • Riešenie pre bytové domy a zariadenia s vyšším prietokom vody.
  • Vhodné pre primárny okruh tepelného čerpadla voda – voda.
  • Robustná konštrukcia a odolnosť pre prevádzkové zaťaženie do PN16 a 95°C.
  • Stabilizácia COP (Coefficient Of Performance, výkonové číslo) na hodnotách garantovaných výrobcom.