Referencie

SAMARIA Ovocný Liehovar, Šamorín. September 2019.

  • Text Hover
Stretnutie majiteľa Ovocného Liehovaru v Šamoríne bolo výzvou. Prevádzka pracuje na dvoch destilačných kolónach. S vodným kameňom ma veľa skúseností a finančných strát. Problém spôsobuje geografická poloha na Žitnom ostrove ,čerpanie vody z vlastnej studne . Voda v tejto lokalite je tvrdá. Pri práci destilačnej kolóny je nutné chladenie vodou. Ak je vedenie chladiaceho média zanesené vodným kameňom nepracuje destilačná kolóna správne.

Chladí slabšie, je potreba zvyšovania tlaku vo vedení čo spôsobuje zvyšovanie spotreby energie a ohrozuje samotné zariadenie poškodením. 

Po návšteve liehovaru sme navrhli použiť MWD 6/4“ Industry v kolóne 1. Kolónu 2 sme ošetrili zariadením MWD 5/4“ Industy z dôvodu menšej kapacity. Rada MWD Industry konštrukčne zaujímavá pre používateľa ,lebo umožňuje vykonávať servis za veľmi finančne priaznivých podmienok. Netreba zakúpiť nový výrobok v plnej cene.

Inštalácia sa zrealizovala počas mesiaca September 2019. Asi po dvoch mesiacoch prebehlo stretnutie s majiteľom a zároveň majstrom pálenice. Na otázku ako je spokojný vyjadril spokojnosť. Destilačné zariadenie za krátku dobu pracovalo ako nové. Vodný kameň sa prestal tvoriť. Staré nánosy sa postupne odstraňujú. Prechodnosť oboch kolón je vynikajúca.

  • Text Hover
  • Text Hover