Your address will show here +12 34 56 78
ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE


1. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar je 24 mesiacov. 

2. V prípade neodbornej inštalácie tovaru kupujúci stráca záruku na neodborne nainštalovaný tovar. Neodbornou inštaláciou sa rozumie akákoľvek inštalácia, ktorý nevykonal certifikovaný vodoinštalatér. 

3. V prípade reklamácie je nutné vopred kontaktovať predávajúceho a následne po dohode zaslať reklamovaný tovar doklad o kúpe tovaru na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v článku I. bod. VOP . 

4. Predávajúci sa zavädzuje reklamáciu vybavit najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamačnej zásielky.
  • Text Hover
Kontakt
Registrácia partnera
Záručná doba a reklamácie
Ochrana osobných údajov
Obchodné podmienky
Novinky
Referencie
Mapa tvrdosti vody
Často kladené otázky
Princíp eliminácie vodného kameňa
Energywater s.r.o.
Nádražná 55, 900 81 Šenkvice
IČO: 47 526 505
DIČ: 2024026939
IČ DPH: SK2024026939