Referencie

Zimný štadión v Trnave – Slovensko MWD Industry G2″ PN16

Aplikácia na Zimnom Štadióne Trnava od roku 2014, prietok vody 36 m3/h chladenie systémom  
voda-voda cez výmeníky tepla.

 Použité 3 ks MWD Industry G²" PN16

Celková úspora viac ako 15 000 EUR za rok
Počas 3 rokov prevádzky sa menili 5-krát Zn elektródy, cez ktoré pretieklo 650.000 m³ vody, čo je upravených 325 plných olympijských bazénov 


  • Text Hover
Zhodnotenie MWD-industry po 8 mesačnej prevádzke, od vedúceho zimného štadiónu v Trnave:
3 ks MWD 2" boli zakúpené 19.3.2014 a namontované v marci 2014 .
Pri cene 980 EUR bez DPH za 1ks, 2940 Eur za 3 ks bez DPH bola:
  1.  ušetrená práca 5 ľudí na 1,5 mesiaca,ktorí doteraz čistili výmenník pri mzde 1200 Eur s odvodmi na jedného pracovníka, je to spolu úspora 9000 Eur za 5 ľudí za rok/ 
  2.  nižšia spotreba elektrickej energie motorov kompresora min o 20%, ktoré pri čistom výmenníku nemusia bežať nepretržite 
  3. nie sú nutné časté odstávky,čím je štadión schopný prinášať väčšie zisky
  4. environmentálny prínos pre prírodu je nevyčísliteľný,
nakoľko nekontaminujeme prírodu chémiou nutnou na vyčistenie výmenníku
Náš skromný odhad je návratnosť investícií pri použití MWD industry na výmeníkoch voda- voda-  na hokejovom štadióne v Trnave za cca 3 mesiace od namontovania MWD-industry.